Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam

sòng bài trực tuyến việt nam

Các tổ chức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRUNG TÂM Y TẾ Q. CÁI RĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 391/TB-TTYT

Cái Răng, ngày 05  tháng  6  năm 2018

 

                                                   THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức tuyến Trạm Y tế phường năm 2018

 

 

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/4/2010 của Quốc Hội.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Căn cứ Công văn số 3748 /SYT-TCCB ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn quy trình tuyển dụng viên chức ngành Y tế thành phố Cần Thơ.

Căn cứ Công văn số 1573/SYT-TCCB ngày 04 tháng  6 năm 2018 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 cho đơn vị sự nghiệp.

Căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ công tác, sòng bài trực tuyến việt nam thông báo tuyển dụng viên chức tuyến Trạm Y tế phường năm 2018 trực thuộc Trung tâm như sau:

1/ Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Trung tâm Y tế và cụ thể ở các  Trạm Y tế phường trên địa bàn quận Cái Răng phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên.

Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển.

Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ (Giấy chứng nhận sức khỏe được bệnh viện cấp quận/huyện trở lên xác nhận).

Không thuộc diện trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2/ Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng:

 

+ Xét tuyển vào làm việc tại Trạm Y tế các phường trực thuộc sòng bài trực tuyến việt nam : Tổng số là 14 vị trí. Cụ thể như sau:

 

- Y sỹ đa khoa: 10 chỉ tiêu (Cụ thể: 03 TYT phường Lê Bình, 01 TYT phường Ba Láng, 01 TYT phường Tân Phú, 01 TYT phường Phú Thứ, 02 TYT phường Hưng Phú, 02 TYT phường Thường Thạnh).

 

- Hộ sinh trung học: 02 chỉ tiêu (Cụ thể: 01 TYT phường Hưng Thạnh, 01 TYT phường Thường Thạnh).

 

- Y sỹ Y học cổ truyền: 02 chỉ tiêu (Cụ thể: 01 TYT phường Hưng Phú, 01 TYT phường Ba Láng).

 

3/ Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ cho Hội đồng tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng. Các bản sao văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển phải có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Người đăng ký dự tuyển phải cam kết trong đơn đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đã được thông báo công khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản sao văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan nộp trong hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình, nếu vi phạm hoặc khai sai sự thật phải hủy bỏ kết quả tuyển dụng (nếu trúng tuyển).

Mẫu đơn và hồ sơ đăng ký dự tuyển do Phòng Tổ chức - Hành chính sòng bài trực tuyến việt nam cung cấp, bao gồm:

 

1/ Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu của đơn vị phát hành)

2/ Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, hồ sơ có ảnh đóng dấu giáp lai.

3/ Giấy chứng nhận sức khỏe của đơn vị y tế có thẩm quyền cấp (còn giá trị trong 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

4/ Bản sao các văn bằng chứng chỉ có chứng thực.

5/ Bản sao học bạ hoặc bảng điểm học tập có chứng thực.

6/ Bản sao các chứng nhận ưu tiên có chứng thực (nếu có).

7/ 02 phong bì có dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận.

8/ 02 tấm ảnh 3x4, có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.

 

4/ Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức - Hành chính, sòng bài trực tuyến việt nam .

  Điện thoại liên hệ: 02923846591

 

5/ Hình thức và nội dung xét tuyển:

- Hình thức: Xét tuyển được thực hiện theo Quy chế xét tuyển viên chức hiện hành.

- Nội dung: Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

 

6/ Thời gian, địa điểm và lệ phí xét tuyển:

- Thời gian: Tổ chức xét tuyển vào ngày 8 tháng 7 năm 2018.

- Địa điểm xét tuyển: sòng bài trực tuyến việt nam .

- Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/1 người dự xét tuyển (Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Nếu có thắc mắc về các vấn đề có liên quan đến tuyển dụng, xin liên hệ:

Phòng Tổ chức - Hành chính sòng bài trực tuyến việt nam . Điện thoại liên hệ: 02923846591./.

 

Nơi nhận:

- Đài Truyền hình TPCT;

- Báo Cần Thơ;

- Đài Truyền thanh quận Cái Răng;

- Trang web của Sở Y tế;

- Niêm yết bảng thông báo tại đơn vị;                                            -  Lưu: VT, TCCB,TCHC.                                                                                  

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thắng

Đính kèm

Bài đăng khác

Processing...