Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam

sòng bài trực tuyến việt nam

Thông báo mới

Thư mời chào giá danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

Thư mời chào giá danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ

TTYT QUẬN CÁI RĂNG

 


Số:   845/YCBG-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Cái Răng, ngày 24 tháng 7 năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

sòng bài trực tuyến việt nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023-2024 tại sòng bài trực tuyến việt nam thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023-2024 tại sòng bài trực tuyến việt nam , với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: sòng bài trực tuyến việt nam (Đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Thiên Nhi

Chức vụ: nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT

Số điện thoại: 0849.198.995

Địa chỉ email: [email protected]

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế, sòng bài trực tuyến việt nam , đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

- Nhận qua email: [email protected] (bao gồm scan báo giá và file excel báo giá)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 07 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

Danh mục mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023-2024 tại sòng bài trực tuyến việt nam (đính kèm Danh mục)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: sòng bài trực tuyến việt nam .

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 48 giờ sau khi nhận đơn hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thoả thuận cụ thể trong hợp đồng sau khi có kết quả trúng thầu.

5. Các thông tin khác (nếu có): Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam thực hiện gửi Bảng báo giá đúng theo hướng dẫn và mẫu đính kèm./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, D-TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

  

Hà Tấn Vinh 

Đính kèm

Bài đăng khác

Processing...