Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam

sòng bài trực tuyến việt nam

Thông báo mới

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả tuyên dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 1043/KH-TTYT ngày 26 tháng 8 năm 2022 của sòng bài trực tuyến việt nam về việc tuyển dụng viên chức chuyên môn y tế năm 2022;

Căn cứ Công văn số 7344/SYT-VP ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế thành phố cần Thơ về thống nhất Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của sòng bài trực tuyến việt nam ;

sòng bài trực tuyến việt nam Thành phố cần Thơ thông báo đến các thí sinh kêt quả xét tuyển vòng 2 phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (Xem kết quả ờ file đính kèm)

Đính kèm

Bài đăng khác

Processing...