Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam

sòng bài trực tuyến việt nam

Các khoa phòng

Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Nguyễn Ngọc Thắm

   Phó Trưởng phòng

2

   Lữ Thị Thanh Xuân

Nhân viên

3

  Nguyễn Ngọc Thảnh

Nhân viên

4

  Đinh Hoàng Phong

Nhân viên

5

  Hồ Nhật Uyên Nhi

Nhân viên

6

  Đào Minh Tồn

Nhân viên

7

  Nguyễn Phước Hiền

Nhân viên

8

  Lê Đình Thăng

Nhân viên

9

  Đào Minh Tùng

Bảo vệ

10

  Lê Văn Nil

Bảo vệ

11

  Trần Thiên Sinh

Bảo vệ

12

  Tô Thị Út

Hộ lý

13

  Châu Thị Trang

Hộ lý

14

  Từ Thị Huỳnh Luyến

Hộ lý

15

  Đặng Thị Phương Mai

Hộ lý

16

  Nguyễn Thị Bích

Hộ lý

Hình ảnh

Bài đăng khác

Processing...