Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam

sòng bài trực tuyến việt nam

Các khoa phòng

MỨC THU CÁC DỊCH VỤ CẬN LÂM SÀNG

    

    THÔNG BÁO

(V/v giá khám bệnh và chữa bệnh Bảo hiểm y tế)

              Thực hiện Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh , chữa bệnh bảo hiểm y tế gữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá , thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

              sòng bài trực tuyến việt nam thông báo thực hiện thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế và Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2019 của HĐND thành phố cần Thơ.

Đính kèm

Bài đăng khác

Processing...