Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam

sòng bài trực tuyến việt nam

Tin tức - Sự kiện

Lễ ra mắt điểm tư vấn cai nghiện ma túy

Lễ ra mắt điểm tư vấn cai nghiện ma túy

Ngày 19/4/2019, sòng bài trực tuyến việt nam tổ chức lễ ra mắt điểm tư
vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng.

BSCKII Hà Tấn Vinh GĐ TTYT quận Cái Răng thông qua quy chế hoạt động điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng

Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng được
đặt tại trung tâm Y tế quận Cái Răng địa chỉ đường Trần Chiên, phường Lê
Bình, quận Cái Răng. Hiện nay có 75 người nghiện được quản lý và điều trị
trung tâm Y tế quận Cái Răng.
Đây là 1 trong 5 địa điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nghiện ma túy
tại cộng đồng của thành phố Cần Thơ được thành lập, có nhiệm vụ thực hiện tư
vấn giúp cho người nghiện tự cai nghiện, nâng cao nhận thức, tuân thủ việc điều
trị, hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện ngay tại địa phương, tiếp cận được các dịch vụ tư
vấn sức khỏe, tư vấn pháp luật, tư vấn việc làm cũng như các vấn đề xã hội liên
quan đến tác hại của ma túy.

Các đại biểu tham quan  điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng

Tuyết Nga TTYT quận Cái Răng

Bài đăng khác

Processing...