Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
Ngày: 16/01/2020

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số: 4132/SYT-TCCB ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc thống nhất kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của sòng bài trực tuyến việt nam ;

sòng bài trực tuyến việt nam thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:

  1. Danh sách kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (danh sách đính kèm)

2. Các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 01 năm 2020 và không giải quyết phúc khảo đối với những đơn gửi sau ngày 30 tháng 01 năm 2020.

Đơn phúc khảo gửi về: Hội đồng xét tuyển viên chức sòng bài trực tuyến việt nam : đường Trần Chiên khu vực Thạnh Mỹ phường Lê Bình quận Cái Răng thành phố Cần Thơ./.

Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam