Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngày: 22/11/2023

Tổ chức được chọn: Công ty đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.831982

Chi tiết xem ở File đính kèm

Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam